Audito paslaugos

Įmonės finansinį auditą, visų pirma, suprantame kaip tikslą mūsų klientams pateikti įžvalgas dėl įgyvendinamos verslo strategijos, kasdienių procesų bei teisingo finansinių ataskaitų rengimo ir susijusių rizikų mažinimo. Be to įvertinti, ar tiksliai laikomasi aktualių teisės aktų reikalavimų.

Teikdami audito paslaugas ir vadovaudamiesi nepriklausomumo, sąžiningumo, konfidencialumo bei kitais auditoriaus profesinio elgesio principais, siekiame suteikti patikimumo Jums svarbiai finansinei informacijai ir padėti Jums priimti teisingus sprendimus, susijusius su bendrovės veiklos rezultatais, bendrovės valdymo ir vidaus kontrolės sistema, vykdomais projektais ir kitais klausimais, kurių sprendimui lemiamą reikšmę turi išsami ir teisinga finansinė informacija.

Finansinių ataskaitų audito preliminarios kainos nustatymui prašome užpildyti audito anketą. Į Jūsų užklausimą atsakysime nedelsiant. Dėl kitų audito paslaugų kainos ar klausimų apie mūsų teikiamas paslaugas prašome susisiekti su mumis telefonu arba el. paštu.

Pildyti audito anketą

Atsižvelgdami į Jūsų poreikius, siūlome šias audito paslaugas:

Audito anketa

Finansinių ataskaitų audito preliminarios kainos nustatymui prašome užpildyti audito anketą. Į Jūsų užklausimą atsakysime nedelsiant. Dėl kitų audito paslaugų kainos ar klausimų apie mūsų teikiamas paslaugas prašome susisiekti su mumis telefonu arba el. paštu.