Apskaitos paslaugos

Teikdami finansinės apskaitos paslaugas, siekiame padėti klientams supaprastinant apskaitos procesų valdymą, sumažinti susijusius kaštus ir padidinti šios funkcijos efektyvumą bei kokybę. Jūs galite mums perleisti ne tik kasdienes užduotis, bet ir sudėtingesnius finansinius procesus.

Teikdami finansinės apskaitos paslaugas, siekiame Jums padėti pertvarkyti apskaitos procesus, sumažinti su apskaitos tvarkymu susijusius kaštus ir padidinti šios funkcijos efektyvumą bei kokybę.
 
Mes Jums padėsime sukurti efektyvias apskaitos sistemas, politikas ir procedūras, atitinkančias teisės aktų reikalavimus bei bendrovės taikomus apskaitos principus, o mūsų sukaupta patirtis užtikrins, kad bet kokie bendrovei iškylantys finansinės apskaitos klausimai bus išspręsti efektyviai, patikimai ir profesionaliai.

 

Atsižvelgdami į Jūsų poreikius, siūlome šias finansinės apskaitos paslaugas:

  • Pirminių dokumentų apskaita
  • Finansinės atskaitomybės sudarymas
  • Valdymo ataskaitų rengimas
  • Finansinių ataskaitų analizė
  • Pinigų srautų analizė
  • Darbo užmokesčio apskaita
  • Mokestinių deklaracijų užpildymas
  • Vyriausiojo buhalterio funkcija